termin realizacji zleceń 4-5 dni roboczych | biuro@3dekoracje.pl

170,00 zł

Regulamin

Regulamin zakupów

 

§ 1

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://3dekoracje.pl

Sprzedającym jest Michał Wincenciak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Moderat inż. Michał Wincenciak” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Adama Asnyka 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6332166277, REGON: 243355380, kontakt pod adresem e-mail biuro@3dekoracje.pl

§ 2

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

https://3dekoracje.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego Kupujący mogą nabywać oferowane w nim produkty.

Kupujący może nabywać produkty wystawione przez Sprzedającego w witrynie sklepu https://3dekoracje.pl

Kupujący może również nabywać produkty wykonane na jego indywidualne zamówienie po określeniu szczegółowej specyfikacji zamówienia, którą określić może poprzez wypełnienie formularza w „mechanizmie koszyka” na stronach https://3dekoracje.pl lub po indywidualnym uzgodnieniu projektu zamówienia ze Sprzedającym.

§ 3

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I DOSTARCZANIE PRODUKTU

W sklepie internetowym zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie https://3dekoracje.pl

Zamówienia w https://3dekoracje.pl można dokonywać poprzez „mechanizm koszyka” tj. poprzez wypełnienie formularza zamówienia zlokalizowanego w witrynie sklepu internetowego https://3dekoracje.pl (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu)

Zamówienie jest skuteczne jeśli korzystając z „mechanizmu koszyka” kupujący prawidłowo wypełni wszystkie wymagane pola formularza zamówienia, potwierdzi złożenie zamówienia przyciskiem „potwierdź zakup”.

Sprzedawca przesyła na adres e-mail Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy, a w przypadku świadczenia indywidualnej usługi gdy na żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca zażąda od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

Przy każdym oferowanym towarze podany jest czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, odnotowaniem płatności w przypadku wyboru płatności elektronicznej lub płatności kartą lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy.

Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia za odpowiednią opłatą. Wybór formy dostarczenia zamówienia oraz opłata za to dostarczenie wskazane jest po skompletowaniu zamówienia oraz na stronie https://3dekoracje.pl w odpowiedniej zakładce.

§ 4

PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podane w sklepie https://3dekoracje.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Na życzenie Sprzedający wystawia fakturę VAT.

Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, wskazany w cenniku dostawy.

W sklepie internetowym https://3dekoracje.pl możliwe są następujące formy płatności:

Przelewem - po wybraniu tej opcji płatności należy przelać właściwą kwotę na rachunek bankowy Sprzedającego. Numer rachunku wysyłany jest na adres e-mail Kupującego po złożeniu zamówienia. Dane do wpłaty przelewem dostępne są na stronie https://3dekoracje.pl w odpowiedniej zakładce.

Przelewem online lub kartą płatniczą – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182.

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy (tj. zrezygnowania z towaru kupionego w sklepie internetowym Sprzedającego) bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego regulaminu.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

W razie odstąpienia od umowy - umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy.

Konsument proszony jest przed odesłaniem towaru o poinformowanie Sprzedającego (drogą e-mail lub telefonicznie) o fakcie jego odesłania. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „kontakt”

§ 6

WARUNKI TECHNICZNE

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego https://3dekoracje.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w zakładce „polityka prywatności”

Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 7

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, GWARANCJA

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym https://3dekoracje.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

Jeżeli po otrzymaniu produktu Kupujący stwierdzi w nim wady (niezgodność towaru z umową) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać produkt do Sprzedającego na adres: Moderat inż. Michał Wincenciak, ul. Adama Asnyka 10, 44-335 Jastrzębie Zdrój. Do odsyłanego produktu należy dołączyć informację o przyczynach złożenia reklamacji.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od ich złożenia.

W przypadku zasadności reklamacji, produkt wadliwy lub uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy (wolny od wad, zgodny z umową), a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane od niego świadczenie.

§ 8

POLITYKA ZWROTÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez towarem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Po otrzymaniu formularza zwrotu / oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient zostaje poinformowany o szczegółach dotyczących zwrotu towarów. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów. W terminie do 14 dni od dnia, przesłania oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar na adres Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego regulaminu.

Dołączenie dowodu zakupu znacznie ułatwi proces zwrotu produktu.

Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie, Kupujący świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.

§ 10

INFORMACJA HANDLOWA

Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny składa oświadczenie, iż wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez sklep internetowy https://3dekoracje.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Kupującemu przysługuje prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

do góry
płatności payu
3dekoracje.pl - wszelkie prawa zastrzeżone © 2023
Sklep internetowy Shoper Styl graficzny WebCoders.eu
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl